Smart city Szeged - 2. rész

Előző írásunkban kifejtettük, hogy mit gondolunk Szeged Megyei Jogú Város Smart City jövőképe című koncepcióról. Most arról írunk, hogy cégünknek milyen konkrét javaslatai, ötletei vannak a hatékonyabb és eredményesebb megvalósításhoz és ahhoz, hogy Szeged városa ténylegesen smart city-vé válhasson.

Cégünk a különböző szolgáltatások tervezése során a „service design thinking” filozófiáját és módszereit alkalmazza, amelynek egyik alapelve, hogy a szolgáltatások megtervezése előtt részletes igényfelmérést végeznek a szolgáltatás célcsoportjában, valamint a fejlesztés az érintettek folyamatba történő bevonásával, velük közösen történik. Ennek a módszernek az előnye, hogy alkalmazásával pontosabban meghatározhatóak a célcsoportok igényei, szükségletei, és így csökkenthetőek a fejlesztések kockázatai. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a smart city-vé válás során kialakítandó szolgáltatások tervezésének folyamatába bevonják az állampolgárokat, illetve a vállalkozókat.

Hatékony bevonásuk számos módon megvalósítható. Az alkalmazott módszerek és technológiák személyre szabottak, tervezett szolgáltatáshoz és megrendelői igényekhez egyaránt igazíthatóak.

A megvalósításra három lehetséges módszert vázolunk fel. A bemutatásra kerülő eszközök modulárisan kapcsolódnak egymáshoz, így külön-külön és egymásra épülve egyaránt alkalmazhatóak.

 1. Közvélemény monitorozása számítógépes online felület és/vagy telefonos applikáció alkalmazásával
 2. „Szereplők együttműködésének támogatása”
 3. Közvélemény monitorozása személyes részvétellel, pl. városi jövő tervező műhelyek

A javasolt eszközök, módszerek alkalmazásától a következő eredmények várhatóak:

 • személyes aktivitás növekedése
 • interaktivitás
 • smart city polgárrá válás ösztönzése
 • polgárok megnyerésének lehetősége
 • tudás és társadalmi tőke szerepének növekedése
 • vélemény nyilvánítás motiválása
 • smart city elvek népszerűsödése
 • információt szolgáltat a polgárok (és turisták) igényeiről
 • igényekre érzékeny jövőorientált fejlesztés megalapozása
 • költséghatékonyabb döntések a fejlesztésekről, befektetésekről
 • város-egyetem együttműködése, építve a tradicionálisan meglévő kapcsolatokra, azokat mélyítve, tovább optimalizálható
 • a felsőoktatás harmadik missziójának támogatása
 • abszorptív kapacitás növekedése

Szeged város smart city-vé válását, a városban működő, a város fejlődéséért felelősséget vállaló cégként a fentebb felsorolt módszerek alkalmazásával a Qualitas T&G Kft. szolgáltatóként tudja és kívánja segíteni.

Gyenes Patrik