Küldetésünk

“A Qualitas garancia a tudatos és számon kérhető fejlődésre,
egyén és szervezet számára.”

Garancia
Abban az értelemben, hogy a vállalt feladatot felkészült, a minőségelvűséget mindig szem előtt tartó szakemberek,
az Ügyfél számára átlátható módon végzik.

Tudatos
Abban az értelemben, hogy ügyfeleink problémáinak alapos megismerése után adunk csak megoldási javaslatot.

Számon kérhető
Abban az értelemben, hogy egy komplex fejlesztési folyamat eredményességéért teljes felelősséget vállalunk.

Fejlődés
Abban az értelemben, hogy a közösen megfogalmazott célok elérést támogató változásnak köszönhetően
a szervezet eredményesebb lesz.

Egyén- és szervezet számára
Abban az értelemben, hogy a fejlesztési munkánk eredményeképpen megtaláljuk az optimális illeszkedési lehetőséget.

Legfőbb értékeink, amelyek munkánkat meghatározzák

Minőség
azt jelenti, hogy a vállalt munka minden esetben a megrendelő elvárásainak, igényeinek megfelelően – esetleg annál is magasabb minőségben – készül el, és folyamatában is kifogástalan.

Szakmaiság
azt jelenti, hogy a feladatok értelmezésében a szakmai megközelítések érvényesülnek. A cég arra vállal garanciát, hogy a legkorszerűbb és a tapasztalatokra épülő szakmai ismeretekre építve végzi el a vállalt feladatot.

Hitelesség
azt jelenti, hogy a feladatok elvégzése során a munkatársak és a bevont szakemberek szakmailag és emberileg is feddhetetlenül, az etikai és jogi szabályok szem előtt tartásával, szakmai tudásukat a lehető legjobban alkalmazva járnak el. Ezzel párhuzamosan az esetlegesen előforduló hibákat elismerik és kijavítják, amennyiben ez nem lehetséges, kárpótlást biztosítanak. A megállapodásokat a megvalósíthatóság jegyében kötik, a megfelelő biztosítékok és bizonyítványok birtokában. Nem alkalmaznak olyan eljárásokat, amelyek nem tudományosan alátámasztottak, illetve eredetük nem azonosítható.

Felelősségvállalás
azt jelenti, hogy minden munkatárs személyesen felel az általa a fent részletezett módokon elvégzett feladatokért. A munkatársak felelősségre vonhatók, a munkafolyamat minden fázisában számonkérhető a részteljesítmény. A beosztottak munkáját a felettesük felügyeli, esetleges hibáikért ő is közvetlen felelősséget vállal. A felelősséget feladathoz, vagy munkafolyamathoz kötötten kell kezelni, és előzetesen tisztázni.
A cég belső anyagai, ugyanúgy, mint a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, kimenő anyagok minden jogszabálynak, írott és íratlan normának megfelelnek, és teljesítik a megrendelői, és tágabb értelemben a szakmai és társadalmi elvárásokat

Megoldás-központúság (ügyfélközpontúság)
azt jelenti, hogy megrendelések esetén a megrendelő igényeit legjobban kielégítő szolgáltatáscsomagot kell megállapítani, amely azonban nem okozhat szakmai vagy anyagi hátrányt a cégnek. Amennyiben a munkafolyamat során problémák merülnek fel, az érintett kollégá(k)nak mindent el kell követni annak megoldására, elkerülve a felelősség elhárítását és az ügyfél minősítését. Amennyiben a probléma cégen kívüli tényezőből ered, javaslatot kell tenni annak elhárítására. A problémák megoldása után ki kell értékelni a helyzetet, és a tapasztalatot be kell építeni a tevékenységbe.