Smart city Szeged - 1. rész

2016. január 6-án elkészült Szeged Megyei Jogú Város Smart City jövőképe című dokumentuma. Szeged város fejlesztése és a smart city filozófiája cégünk számára is kiemelten fontos. Javaslatainkkal és észrevételeinkkel szeretnénk hozzájárulni a közös célok megvalósításához, segíteni Szeged smart city-vé válását.

Elemeztük az elkészült jövőképet annak érdekében, hogy a megvalósítani tervezett szolgáltatások eredményei a lakosság és a vállalkozások elégedettségét növeljék.

Szeged smart city jövőképében, víziójában három fő fejlesztési területet határozott meg a vizsgált dokumentum:

  1. állampolgárok életkörülményeinek javítása,
  2. vállalkozások versenyképességének növekedése,
  3. ökológiai lábnyom csökkentése.

Ezeken a területeken fejlődési elemeket a közszolgáltatások modernizációjával (pl. Telemedicina, közlekedés modernizációja) és egyéb szolgáltatatási rendszerekkel, érzékelők, mérőműszerek bevezetésével és azok összehangolt működésével kívánják megvalósítani, melyek elsősorban technológiai, infokommunikációs eszközök létrehozását, fejlesztését jelentik. Az elkészült dokumentumból világosan látszik, hogy a fejlesztéseket több szereplő bevonásával tervezik.

Úgy véljük, hogy ha Szeged város a máshol már bizonyított technológiák implementációja mellett olyan innovatív megoldásokat is szeretne kidolgozni, amelyek a helyi közösség igényeire reagálnak, akkor nagyobb mértékben lenne érdemes igénybe venni a helyi tudásbázist, a közösségi tervezésben rejlő kapacitásokat.

Ehhez egy intelligens városnak „intelligens” állampolgárokra van szüksége, a szónak abban az értelmében, hogy a polgároknak van véleményük, amelyet mernek és tudnak kommunikálni, felelősséget vállalnak saját környezetükért, tudatosan tesznek azért, hogy városuk mindenki számára élhetőbbé váljon. A lakosok és a vállalkozók képesek és akarnak hatással lenni a saját és környezetük körülményeinek javítására. Kívánatos a fejlesztés keretében személyközeli lehetőségeket is teremteni.

A helyi társadalom és a szegedi polgárok szerepe, a velük való széleskörű kommunikáció, tájékoztatás, képzések, több helyen is megjelennek a város jelenlegi jövőképében. Egyetértünk azzal, hogy a szolgáltatásokat tudatosan kell népszerűsíteni a minél szélesebb körű igénybevétel ösztönzése érdelében. A szolgáltatások működéséről folyamatosan gyűjtött és elemzett információk felhasználhatóak a további tervezés során.

Arról, hogy cégünk miként tartja megvalósíthatónak és milyen javaslatokat tett ennek érdekében, azt következő írásunkból tudhatja meg.