Pedagógusképzés innovatív megközelítésben

E hónapban lezárul a TÁMOP 3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása elnevezésű kutatási – fejlesztési - innovációs projekt melynek megvalósításán a Qualitas a Mondolat Iroda Kft-vel dolgozott együtt 2012 novembere óta konzorciumi formában.

Feladatunk egyrészt az akkreditált pedagógus továbbképzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak elemzése volt 50 különböző képző szervezet megvalósult képzése tapasztalatainak felhasználásával. Másrészt ez alapján javaslatokat kellett tennünk a korszerűsítésre és egy új dokumentumrendszer kidolgozására. A feladatot kiegészítette a munka elméleti hátterét magalapozó nemzetközi és hazai tapasztalatokat tartalmazó tanulmány. E körbe tartozott a képzéseket jogi hátterét bemutató összegzés is.
Színesítette a munkát az is, hogy fejlesztésünkkel párhuzamos folyt a projekt másik két ága melyekkel tevékenységünket össze kell hangolni. Ezek témája a pedagógus továbbképzések céljának és helyének meghatározása a köznevelés nemzeti rendszerében, illetve az akkreditációs eljárásrendek és nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszer újragondolása.
Tevékenységünk során megvizsgáltunk a szervezők helyszínén 50 képzési dokumentációt és interjút készítettünk az 50 képzést lebonyolító szervezet képviselőjével. Ezekről elemzést készítettünk. Javaslatot tettünk arra, hogy a hagyományos, a blended és távoktatásos képzéseknek miként lehetne a dokumentációját egyszerűsíteni egyszersmind korszerűsíteni.