Pedagógusok szakmai ellenőrzésének kipróbálása - tanfelügyelet

A Kodolányi János Főiskolával konzorciumban nyertük el az „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-004 kiemelt projekt keretein belül a Pedagógus Szakmai Ellenőrzésre létrehozott tesztverziók intézményi kipróbálása kutatási - fejlesztési - innovációs tevékenység megvalósításának lehetőségét.

A pályázat a köznevelési rendszer pedagógusokat ellenőrző értékelő egyik elemét, a tanfelügyelet előkészítését szolgálja. Időtartama március 13. – június 30.
A projekt három feladata a pedagógus, a vezető és az intézmény értékelése. A megvalósításban 51 intézmény vesz részt 744 pedagógussal az ország egész területéről. A pedagógus értékelés a bevont intézmények pedagógus létszámának legalább 60%-át érinti.
A feladat a tanfelügyeleti felkészülésre történő próbaképzés és a három (pedagógus, vezető, intézmény) alapstandard kipróbálását és továbbfejlesztését jelenti. E tevékenység keretein belül kiválasztásra és felkészítésre került 100 szakértő, akik az intézményekben folyó próbaellenőrzéseket elvégzik.
A szakértők képzésére március 20-a és 23-a között került sor. Cégünk a programban jogi tanácsokkal látta el a bevont szakértőket. Március 26-án került sor a nyitórendezvényre, ahol a programról átfogó tájékoztatást kaptak a résztvevők. Emellett bemutatásra került a projekt keretében kifejlesztett és használatra kerülő info-kommunikációs portál, ismertetésre kerültek a program szakmai, kutatási és működési keretei is. A sajtótájékoztatóról itt olvashat.