Finn tanulmányút hétezer forintért

Az oktatás paradoxonok világa, és úgy tűnik, ezeknek a paradoxonoknak a megértése kiemelkedően fontos egy sikeres társadalom létrehozásához.

A Finn Példa c. könyv szerzője ezeken kalauzol végig minket. Csoportban tanulás, mégis az egyéni fejlődési utak megtalálása; kevesebb tantermi tanulás, mégis több kompetencia és aktív tudás megszerzése; ismeret-centrikus tanítás, amely az interperszonális készségek és a problémamegoldás fejlesztésén keresztül megy végbe; az elkötelezettség és kreativitás növelése az értékelést is lehetővé teszi.

 „A magasabb színvonalú tanítás és tanulás, a méltányosabb és hatékonyabb oktatás iránti igény univerzális.” Így kezdődik az első lecke. Néhány sorral később ki is fejti a szerző az általa elemzett rendszer egyik kulcsmozzanatát: „… a tanárokat és diákokat meg kell hallgatni, és a teendőket aktívan együttműködve kell meghatározni.”

 A finn siker négy konzekvensen képviselt alapelv mentén szerveződik:

  1. Mindenki számára hozzáférhető magas színvonalú közoktatás
  2. A magas szakmai hozzáértéssel rendelkező tanárok iránti bizalom megerősítése
  3. Az oktatási reform részletes információkon alapuló irányítása és intelligens értékelési politika
  4. A hálózatalapú iskolafejlesztés segítése, együttműködés az iskolák és a civil csoportok között

 Pasi Sahlberg arra vállalkozott, hogy érthetően elmagyarázza, miért nem lehet lemásolni a finn oktatási sikertörténetet. Eközben bebizonyítja, hogy hogyan lehet hasonlóan eredményes rendszert építeni, néhány alkotóelem gondos kiválasztásával, odafigyeléssel és következetességgel. És még egy dologgal: elkötelezettséggel.

 Kötelező olvasmány, nem csak pedagógiai szakembereknek.

 

„Tanult nemzetet nem lehet erővel létrehozni.” (Vilho Hirvi)