Jogi nyilatkozat

Felhasználói feltételek

A Qualitas T&G Kft. honlapja vagy annak bármely oldalának megnyitásával a honlap látogatója elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Qualitas T&G Kft. jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve nem ismeri el kötelezőnek, úgy ne nyissa meg honlapunkat. Jelen feltételek a www.qualitas.hu oldal minden aloldalára, a domain alá tartozó tartalmakra, szöveges, grafikus elemekre egyaránt vonatkoznak.

A Qualitas T&G Kft. honlapjának látogatója a honlapról információkat tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag személyes használatra. A tartalmak kereskedelmi forgalomba nem hozhatók!

A Qualitas T&G Kft. fenntartja a jogot, hogy szüneteltesse, illetve megszüntesse honlapja valamely, vagy akár összes szolgáltatását. A Qualitas T&G Kft. nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget honlapjának bármely vagy összes szolgáltatásának szüneteltetéséből, illetve megszüntetéséből eredően.

A Qualitas T&G Kft. honlapján elhelyezett elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot a Qualitas T&G Kft., mint nem bizalmas, vagyoni értékkel nem rendelkező anyagként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a regisztrált felhasználók által a belső munkafelületen megjelenített hozzászólások, bejegyzések, amelyek a tanácsadói folyamat részét képezik. Ezek a szövegek és tartalmak bizalmas anyagként kezelendőek, azokat a Kliens és a Qualitas T&G Kft. között létrejött szerződés keretei között kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki. Kiemelten az online tanácsadásra vonatkozó protokollunkat itt olvashatja.

A Qualitas T&G Kft. jogosult bármikor felülvizsgálni a honlapján közzétett nyilatkozatok, bejegyzések tartalmát, azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a honlapon végrehajtott változtatások szerint aktualizálhatja.

A Qualitas T&G Kft. előzetes írásos engedélye nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A Qualitas T&G Kft. honlapja tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A Qualitas T&G Kft. honlapja, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, szabadalmi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Qualitas T&G Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A honlapon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában Qualitas T&G Kft. szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó művét képezi és a Qualitas T&G Kft. külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag személyes célból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A személyes célú felhasználás körében a Qualitas T&G Kft. honlapjának látogatója – az on-line hozzáférésen túl – kizárólag a honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, azonban a látogató kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem a nélkül.
A Qualitas T&G Kft. vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi vagy ruházza át a honlapját látogató személy részére! A jelen jognyilatkozatban foglaltak nem értelmezhetők a szerzői jogról, illetve bármilyen, a Qualitas T&G Kft vagy harmadik fél tulajdonát képező vagyoni értékű jogról történő hallgatólagos vagy kizárólagos lemondásnak.
A Qualitas T&G Kft. honlapja tartalmazhat, illetve hivatkozhat valamely védjegyre, szabadalomra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy a Qualitas T&G Kft., illetve harmadik fél tulajdonát képező egyéb vagyoni értékű jogra. A Qualitas T&G Kft., illetve a harmadik felek nem engedményezik, és nem ruházzák át a Qualitas T&G Kft. honlapját látogatóra az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat.

Tilos a Qualitas T&G Kft. honlapjának keretezése – úgynevezett “frame”-be helyezése. A Qualitas T&G Kft. honlapja bármely részének, bármely módon nem a Qualitas T&G Kft. érdekeltségi körébe tartozó felek oldalain történő bennfoglalása, linkelése csak előzetes, írásbeli engedély alapján engedélyezett.

A Qualitas T&G Kft. honlapján elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Qualitas T&G Kft. felelősséget nem vállal. A Qualitas T&G Kft. honlapját látogató felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják.
A Qualitas T&G Kft. nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A Qualitas T&G Kft.-t nem terheli továbbá felelősség a honlapján található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.
A Qualitas T&G Kft. honlapján a Qualitas T&G Kft. által forgalmazott szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott szolgáltatás jelenleg, vagy a jövőben a honlapot látogató lakhelyén elérhető.

A qualitas.hu oldalon megjelenő képek legtöbbje szabadon felhasználható forrásból származik, amennyiben nem, ott külön megjelöljük a kép forrását.