Korszerű kezdeményezések a magyar felsőoktatási intézményekben

A magyar felsőoktatásban nagyon sok innovatív kezdeményezés létezik, de e rövid írás nem tudja és nem is akarja a teljesség igényét, még csak látszatni sem. Néhány olyan modellt szeretnénk bemutatni, pontosabban felhívni rájuk a figyelmet, amivel mi találkoztunk, s megítélésünk szerint illeszkednek a felsőoktatási világtrendekbe.

A modellek kiválasztásánál kiemelt szempontunk volt a tanulási élmény középpontba állítása, illetve a munkaerőpiaccal való aktív és intenzív kapcsolat. Ebben az írásunkban nem foglalkozunk a duális képzéssel (bár ezt is tervezzük), de talán az nem véletlen, hogy olyan intézmények programjaira szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyek gazdaságtudományokkal foglalkoznak.
Két felsőoktatási programot mutatunk be nagyon röviden; mindkettő a hallgatók számára fejlesztett program; amely jól szolgálja a hallgatók eredményes tanulását, biztosítja a tanulási élményt számukra.

1. Debreceni Tudományegyetem

teamacademy

„A Team Academy ötlete Finnországból, a Jyväskylä University of Applied Sciences-ről származik. Ez a “vállalkozók iskolája” elnevezésű ötlet Johannes Partanen nevéhez kapcsolódik 1993-ból. Az oktatás újszerűsége abban rejlik, hogy a hagyományos oktatással ellentétben a Team Acedemy diákjai nem vesznek aktívan részt előadásokon, nem kell zh-kra készülniük, vagy hagyományos értelemben vett vizsgákat tenniük. Ezzel ellentétben a „teampreneur”-nek nevezett diákvállalkozók valós üzleti környezetben, csapatban vállalkozva próbálják ki tehetségüket, fejlesztik tudásukat és tesznek bizonyosságot jártasságukról az üzleti életben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a diákok egy üzleti vállalkozást indítanak tanulmányaik megkezdésekor, amely vállalkozás megalapításának, fenntartásának minden feladatát és terhét maguknak kell megoldaniuk. A diákok így nem csupán a valós piaci környezetről szereznek információkat, de megtanulnak csapatban együttműködni, magukat és csapattársaikat motiválni, értékelni, a saját üzleti érdekeiktől indíttatva képezni magukat, használni az üzleti szférában használatos idegen nyelveket. A diákok munkáját a finn Team Mastery képzésben felkészített egyetemi szakemberek (team coachok) irányítják.
Ez az oktatási módszertan a nemzetközi üzleti oktatás területén nem csupán elfogadott, de a legmodernebb és a legelismertebbek közé tartozik. Jól mutatja a módszertan elfogadottságát és népszerűségét, hogy számos európai országban bevezetésre került. Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Anglia indított finn mintára saját “Team Acedemy” képzést.” Forrás: Tiimiakatemia
http://teamacademy.hu/rolunk/finn-kezdetek/
A Debreceni Egyetem egyedülálló képzésre vállalkozott Magyarországon, amit talán a Learning by Doing fogalommal lehet a legpontosabban leírni. Ebben a képzésben részt vevő hallgatók a feladatok végzésével, a feladatok végzése közben tanulnak, azaz nem felkészülnek az életre, hanem élik azt. Valós üzleti környezetben; létező válllakozások valós problémáinak megoldásában vesznek részt; próbálják ki magukat, tehetségüket; tanulják meg az együttműködést; fejlesztik tudásukat és tesznek bizonyosságot jártasságukról.
Részletesebben: http://www.unideb.hu/portal/hu/node/4227 ; http://teamacademy.hu/

2. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

Kiválóság a felsőoktatásban – Eredménye a piacképes diploma
PIQ&LEAD (TM) modell

kep1

A Főiskola a PIQ&LEAD modellért 2014-ben Magyar Temék Nagydíjat, 2015-ben pedig Európai Innovációs Díjat kapott.
A fejlesztők abból a felismerésekből indultak ki, hogy az álatluk oktatott szakmaák esetében alapfogalmak a Profession (Professzió), Innovation (Innováció), Quality (Minőség) és a Lead (Vezetői alkalmasság). Megfogalmazásuk szerint a modell lényege: “Korszerű felsőoktatási módszereket és elméleteket ötvözve diákjaink a tanulmányaik során megismerik az adott szakma minőségi standardjait, minőségbiztosítási feladatait is, hiszen ahhoz, hogy munkájukat majd magas színvonalon tudják végezni, szükséges a minőség tudatos menedzselése.”
A modell működésének lényege: „Magas szintű elméleti tudás mellett a gyakorlati tudás megszerzése projektfeladatokkal”, amely során a hallgatók megtanulnak csoportban dolgozni, együttműködni; elsajátítják az alapvető vezetési ismereteket, majd szakmai tapasztalatot és elméleti ismereteket ötvöző szakdolgozatot írnak. „Ennek eredménye, hogy bármelyik tudományterületen is tanul, vezetési ismeretekkel kap diplomát.” „Felkészítjük a hallgatókat a munkaerőpiacra: hallgatóink tanulmányait már beiratkozásától kezdve mentor segíti. A mentor nem csak egyfajta osztályfőnök, hanem személyes karriertanácsadó is. Kapcsolatot teremt olyan munkahelyekkel, ahol a hallgatók a szakmai gyakorlat során megmutathatják tudásukat. A munkahelyek elvárásait a PIQ & Lead™ modell beépíti a tananyagokba, így a képzések egyrészt duális jelleget kapnak, másrészt segítik a hallgatók minőségi és innovatív szocializációját.
„Összességében a képzési modell elsődleges célja, hogy a korszerű felsőoktatási nézőpontok és elméletek alkalmazásával a KJF-en végzettek kiváló szakemberként jelenjenek meg hazánk, Európa és a világ munkaerő piacán.”

A modell közel nyolc éves fejlesztőmunka eredményeként készült el nemzetközi tapasztalataok figyelembe vételével; fontos erényei, hogy a munkaerőpiac elvárásai beépülnek a tananyagba ( s nem a fölött jelennek meg); valamint figyelembe veszi a hallgatók előzetes kompetenciáit, beszámítja azokat.

Minderről részletesebben olvashat a http://www.kodolanyi.hu/piqandlead/ honlapon.

Cseh Györgyi – BMC coach, tanácsadó, tréner