Curriculum: vital

A felsőoktatás-fejlesztési sorozat második részében az egyetemi curriculum felépítéséről olvashatnak.

A cím nem elírás, pusztán szójáték. Arra utal, hogy 2010 óra elengedhetetlen, hogy az egyetemek a képzési programjaikat kompetenciaalapú megközelítésben is kidolgozzák, értékeljék, felújítsák.

A képzés megtervezésekor természetesen figyelembe kell venni a Képzési és kimeneti követelményeket, amelyek definiálják azokat a kompetenciákat, amelyekkel a végzés pillanatában a kilépő hallgatónak rendelkeznie kell.

Emellett minden képzés hálóterve az, amely igazából formailag meghatározza, hogy egy képzés milyen kulcspontok mentén működik. Szerencsés esetben a képzés megtervezői, vagy fejlesztői olyan tapasztalatokat is figyelembe vesznek, mint a munkaerőpiac helyzete, korábbi hallgatóik elhelyezkedési adatai, illetve a kurrens munkáltatói elvárások az adott szakemberrel kapcsolatban. Ez utóbbiak a szak versenyképességének szempontjából kulcsfontosságúak.

Egy olyan képzésben, ahol a tananyagokat, és az oktatási módszereket is folyamatosan hozzáigazítják a szakma elvárásaihoz, szívesebben vesz részt a hallgató, és az élő munkaerőpiaci kapcsolatok a cégeket is arra ösztönzik, hogy szorosan együttműködjenek az egyetemmel, hiszen rajtuk is múlik, milyen minőségű szakembereket tudnak felvenni.

 

A jól kidolgozott curriculum az alábbiakra épül:

Tanulási elméletek – hogyan tanulunk, és ezt mi segíti elő, hogyan lehet kezelni a diverzív hallgatói csoportokat

Foglalkoztatottság, a munka világának igényei – milyen munkaerőpiaci kapcsolatai vannak az intézménynek, és hogyan hasznosítja ezeket a képzésben

Intézményi keretek és lehetőségek – milyen belső erőforrásokkal rendelkezik, milyen szabályozásoknak kell megfelelni

Az értékelés sztenderdjei és stratégiái – hogyan győződik meg arról, hogy a jelölt megfelel az elvárásoknak, és hogyan alakulnak ezek a módszerek értékelő rendszerré

Curriculum modellek – milyen módszertanokat érdemes használni, hogyan biztosítja az intézmény a minőséget, milyen kultúra mentén működik a képzés és az egyetem, mint munkahely

 

Az, hogy ezekre a kérdésekre egy felsőoktatási intézmény milyen válaszokat ad, rendkívül fontos a hallgatókért folytatott versenyben.