Új lehetőség a felsőoktatásban: az egyéni képességek személyre szabott fejlesztése!

Cégünknek lehetősége volt 2015-ben egy felsőoktatási uniós projekt keretében kialakítani, kipróbálni és tökéletesíteni egy olyan újnak mondható módszer-együttest, amelynek keretén belül az egyéni szükségletek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt úgy, hogy a változások mérhetőek legyenek.

A Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 program keretében 18 önkéntes hallgató élhetett ezzel a lehetőséggel. A módszertan kidolgozásában cégünk szakemberei szoros együttműködésben – megbeszélések, műhelyek, fókuszcsoportos interjúk keretében – egyeztették az elképzeléseket, tűzték ki közösen a célokat a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító és Óvodapedagógus szakon tanító hat oktatóval. Az előkészítési szakaszban külön hangsúlyt kapott a RaDAr kompetenciamérő és fejlesztő rendszer oktatóknak történő bemutatása, hiszen ez adta az alapját, kiindulópontját a hallgatókkal történő munkavégzésnek.

A konkrét megvalósítási szakasz első lépése az volt, hogy a hallgatók egyénileg, interneten kitöltötték a RaDAr kérdőíveket, amelyekről egyénre szabott, részletes visszajelzést kaptak írásban szakembereinktől. Ennek az anyagnak a részletes tanulmányozása után, a mentori folyamat kezdő lépéseként, minden mentorált személyesen, a saját mentorával közösen határozta meg a következő hét alkalomra vonatkozó célokat és egyénileg szükségesnek vélt fejlesztési területeket. A fejlesztési célok meghatározásánál figyelembe vették a tanító és óvodapedagógus szakmák profilját, amely profilleírások szintén e projekt keretében készültek el. A teljesség igénye nélkül csak néhány példa. Volt olyan hallgató, aki a magabiztossága megerősítését célozta meg, és volt olyan is, aki az együttműködési készségét, vagy éppen a szociális érzékenységét szerette volna meghatározóbbá tenni, fejleszteni A lehetőségeik nem voltak bekorlátozva, az egyéni szükségletek és a szakmai elvárások függvényében hozta meg mindenki a döntését.

A mentorálási folyamat teljes mértékben nyomon követhető volt, mivel szakértőink kidolgoztak egy Folyamatkövetési naplót, amelyben minden alkalommal rögzítésre kerültek a tevékenységek és feladatok, valamint azok hasznossága és a változás mérése a mentorált és mentor szempontjából is.

A nyolc alkalom után – amit a mentor és a mentorált közösen dolgozott végig -, lehetősége volt a hallgatóknak újra kitölteni a RaDAr tesztet, hogy látható legyen, történt-e, illetve ha igen, mely területen és milyen mértékű változás. A hallgatók új kitöltésükről is egyénre szabott, részletes, írásos visszajelzés kaptak, amelyben a féléves munka eredményeként alakult, formálódott, új működésmódjukat vizsgálhatták meg, és vethették össze a kiindulási állapotokkal. Láthatóvá, sőt, számszerűsíthetővé vált, hogy az első alkalommal meghatározott fejlesztendő területeken milyen eredményeket ért el.

Az eredmények magukért beszéltek! A visszamérés eredményei nélkül is szinte kézzel fogható volt a fejlődés minden hallgató esetében. A fél éves munka eredményeképpen a hallgatóknak sikerült mélyíteni önismeretüket, valamint elindulni a személyiségfejlődés azon útján, amelyet szükségesnek és hasznosnak tartottak önmaguk számára mind egyéni, mind szakmai szempontból. A program értékelése során a szakértők és a fejlesztésben résztvevő oktatók javaslatot fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy a jövőben ezt a módszert csoportos formában is érdemes lenne alkalmazni, segítve a hallgatók pályaszocializációját. Ezáltal reálisabb képük lehetne önmagukról és teljesítményükről, a szakmájuk által támasztott elvárásoknak is minél nagyobb mértékben tudnának megfelelni, így felkészültebben léphetnének ki a munka világába.

„…az, hogy a projekt elején és végén is volt teszt kitöltés nagyon jól működött. Szemléletessé tette az elért eredményeket, számomra és a mentorom számára is megmutatta, hogy mi az, amiben fejlődtem és mennyit.”

„Sok mindent tanultam, amit a jövőben is hasznosítani tudok, sőt a munkámban is nagyon hasznos lesz.”

Természetesen a tesztek kitöltéséből kapott eredmények is azt mutatják, hogy mindenkinél pozitív irányú változás indult el, amelynek mértéke eltérő volt. A mentoráltak és mentorok egyéni beszámolói és visszajelzései is roppant bíztatóak. Ezen eredmények alapján cégünk mindenképpen hasznosnak és megfontolandónak tartja a módszer szélesebb körű alkalmazását, nem csak a felsőoktatási szektorban, hanem akár az üzleti világban is, ahol ennek már jelenleg is gazdag módszertana van.

Végezetül még néhány visszajelzés a hallgatóktól:

 „Nagyon érdekesnek és hasznosnak tartom ezt a programot, mindenekelőtt az általuk alkotott jellemzés szempontjából. Ha egy ilyen részletes jellemzést lát magáról az ember, ami ráadásul még helytálló is, az sok mindent elindíthat benne.”

„…nagyon örülök, hogy részt vehettem, számomra nagyon hasznos volt…”

„A radar teszt által kaptam egy képet magamról, ami segített végig gondolni, hogy mik azok, amik nagyon nagy pozitívumok a személyiségemben és mik azok, amiken változtatni kell, erősíteni.”

„A fejlesztés ideje alatt, a beszélgetések, az elvégzett feladatok, munka által megerősödtem, magabiztosabb lettem, most már elhiszem, hogy én is képes vagyok…”

„Úgy érzem, attól, hogy pontosan látom a tanítókkal kapcsolatos kompetencia-elvárásokat és többet tudok magamról, jobban fel tudok készülni arra, hogy jó tanító legyek.”

 

Dombi Edina – Korchmáros Zsófia